อาจารย์เฉินห่าว จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ให้กับคณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และแผนกวิชาการโรงแรม โดยโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

อาจารย์เฉินห่าว จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน ให้กับคณะครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และแผนกวิชาการโรงแรม โดยโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี