“อยู่ก็รัก จากก็คิดถึง” #ด้วยรักและผูกพัน วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมมอบดอกไม้ ร้องเพลงพร้อมแสดงความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการบูม

“อยู่ก็รัก จากก็คิดถึง” #ด้วยรักและผูกพัน
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมมอบดอกไม้ ร้องเพลงพร้อมแสดงความสามัคคีรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยการบูม เพื่อแสดงความยินดีกับท่าน ผอ. ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ลานโพศรี โดมเพื่อน้อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ติดตามชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/udvc.ac.th/posts/5094751157254916