สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพฯ เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม ๗๐ ปี) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพฯ เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม ๗๐ ปี) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี