สานสัมพันธ์น้องพี่ #UDVCCOM #UDVCDBT กิจกรรมภายใต้ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สานสัมพันธ์น้องพี่ #UDVCCOM #UDVCDBT กิจกรรมภายใต้ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ของน้องๆ พี่ๆ ทั้ง 2 สาขาวิชา