ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีขอเผยแพร่ คู่มือ และคลิปวีดีโอ

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีขอเผยแพร่
คู่มือ และคลิปวีดีโอ
การใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (DVE DATA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567