ศึกษาดูงาน ภายใต้กำหนดการเยี่ยมเยือนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจวของคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากประเทศไทย พร้อมทั้งร่วมพิธีจบการศึกษานักศึกษาทวิวุฒิ รุ่นที่ ๑ ในวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศึกษาดูงาน ภายใต้กำหนดการเยี่ยมเยือนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจวของคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากประเทศไทย พร้อมทั้งร่วมพิธีจบการศึกษานักศึกษาทวิวุฒิ รุ่นที่ ๑ ในวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
————————————————————————–
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/Qvo7dxHa8tncVdcN8
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี