วิธีการประชุมออนไลน์ โดยใช้ Microsoft Teams

  • บุคลากร ท่านใดยังไม่มี E-Mail ของทางวิทยาลัย หรือจำรหัสเข้าใช้งานไม่ได้สามารถ ลงทะเบียนที่ได้ที่ https://forms.gle/obRhtZW8WcKNEZfY8
วิธีการประชุมออนไลน์ โดยใช้ Microsoft Teams