วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหมไทย ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ ๑๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมโครงการมหกรรมผ้าไหมไทย ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ ๑๓
วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะครูและตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ ได้เดินทางไปเข้าร่วม “โครงการมหกรรมผ้าไหมไทย ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ ๑๓” เพื่อวัดตัว และออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไหมไทย ให้กับท่านเอกอัครราชทูตและคู่สมรสประเทศอาร์เจนตินา ณ โรงแรมหรรษา กรุงเทพมหานคร