วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดเตรียมสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา จัดเตรียมสถานที่และร่วมต้อนรับประธานกรรมการศึกษาธิการ (ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี) และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทร์สว่าง ฝ่ายราช
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/MWqFHe5e51YpaSF48