วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมออนไลน์นำเสนอแบบชุดผ้าไหม แด่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำหรับงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมออนไลน์นำเสนอแบบชุดผ้าไหม แด่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำหรับงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก
ในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดยนางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูและตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชา แฟชั่นและสิ่งทอ โดยมีคณะครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ เป็นล่ามในการติดต่อและสื่อสารกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ร่วมประชุมออนไลน์นำเสนอแบบชุดผ้าไหม แด่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำหรับงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ผ่านการประชุมออนไลน์ (Program Zoom)