วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ต้อนรับครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ต้อนรับครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันจันทร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และบุคลากรอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับ Miss ZHANG YIYI (ครูข้าวฟ่าง) ครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนนานาชาติ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี