วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ขอแสดงความยินดี ดร.ธนภัทร แสงจันทร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ” สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ขอแสดงความยินดี
ดร.ธนภัทร แสงจันทร์
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ”
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา