วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี แผนกวิชาการโรงแรม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) กับ บริษัท ธนาทิพย์ ๔๕๖ จำกัด, ผู้ประกอบการ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดอุดรธานี, โรงแรมโมโค อุดรธานี, ร้านอาหาร Upper Bar & Restaurant และ ร้านอาหาร Brunch & Munch นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในวันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมโมโค อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี แผนกวิชาการโรงแรม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) กับ บริษัท ธนาทิพย์ ๔๕๖ จำกัด, ผู้ประกอบการ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดอุดรธานี, โรงแรมโมโค อุดรธานี, ร้านอาหาร Upper Bar & Restaurant และ ร้านอาหาร Brunch & Munch นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ในวันอังคาร ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมโมโค อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี