วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมศิษย์ศิลป์ถิ่นอุดร จัดพิธีสักการะองค์ “ศรีสุขคเณศ” ในโอกาสครบรอบพิธีสมโภช ประดิษฐานองค์พระ นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการชมรมฯ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธี โดยมีพ่อพราหมณ์เผด็จ โยธะพล ประกอบพิธีสวดมนต์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมศิษย์ศิลป์ถิ่นอุดร จัดพิธีสักการะองค์ “ศรีสุขคเณศ” ในโอกาสครบรอบพิธีสมโภช ประดิษฐานองค์พระ นำโดย นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการชมรมฯ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธี โดยมีพ่อพราหมณ์เผด็จ โยธะพล ประกอบพิธีสวดมนต์ ในวันอังคาร ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลาฤกษ์มงคล ๑๗.๐๙ น. ณ แท่นประดิษฐานองค์ศรีสุขคเณศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี