วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรน เพื่อส่งเสริมภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมสยามแกรนด์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรน เพื่อส่งเสริมภารกิจด้านการท่องเที่ยวและด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมสยามแกรนด์
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี