วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชมรม TO BE NUMBER ONE คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา รวมพลังศรัทธาเข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงสดุดี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เนื่องใน วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ ๑๓๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ชมรม TO BE NUMBER ONE คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา รวมพลังศรัทธาเข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงสดุดี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เนื่องใน วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ ๑๓๑ ภายใต้การดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม รำสักการะ วันสถาปนาเมืองอุดรธานี ครบรอบปีที่ ๑๓๑ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ลานอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี