วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ✨

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ✨