วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี การเเข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี การเเข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทย
ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖