วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๗
ในวันที่ ๒๑-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี