วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ขอเสนอ การประดิษฐ์ ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี ที่มา / แรงบันดาลใจ แรงบัลดาลในการประดิษฐ์ ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี ในครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ขอเสนอ การประดิษฐ์ ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี
ที่มา / แรงบันดาลใจ
แรงบัลดาลในการประดิษฐ์ ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี ในครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 กว่า 60 ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญและทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เอง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริม ตลอดจนเพื่อธำรงรักษาและฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลาย นับเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญที่ปัจจุบันผลิดอกออกผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนสมดั่งพระราชปณิธานในทุกมิติ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกายอาชีวศึกษาอุดรธานีจึงได้ ทำการประดิษฐ์ ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี จากผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานีที่ได้จากการผ้าทอพื้นเมืองและตลาดผ้านาข่ามาจัดทำเป็นแป้นเข็มกลัดผีเสื้อจากผ้าทอพื้นเมืองเพื่อให้เกิดมูลค่ามากขึ้น นำมาเป็นของฝากของที่ระลึกได้ เป็นการสร้างภาพจำให้แก่การทำของที่ระลึกที่ได้จากผ้าทอพื้นเมือง เพื่อที่การใช้ผ้าทอเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจะได้ไม่ดับสูญไป ทั้งนี้ยังสามารถต่อยอดให้เกิดรายได้จากการใช้ผ้าทอพื้นเมืองประจำจังหวัดอีกด้วย
……………………………………………………..

วัสดุ / อุปกรณ์
1.ผ้าลายทอลายพื้นเมืองหรือผ้าชนิดที่ต้องการ
2.ผ้าสีพื้นเลือกได้ตามใจชอบ
3.ชอล์กสีขีดผ้า
4.จักรเย็บผ้า
5.ด้ายเย็บผ้า
6.เข็มหมุด
7.กรรไกรตัดผ้า
8.ลูกปัดวงกลมเพื่อนำมาเป็นตาผีเสื้อ
9.รวดสำหรับงานตกแต่งเลือกสีได้ตามความชอบเพื่อนำมาเป็นหนวดผีเสื้อ
10.เข็มกลัดแป้น
……………………………………………………..
ขั้นตอนการทำ
1.ตัดผ้าขนาด 9×13 ซ.ม
2.เย็บโดยรอบ 1 ตีนผีโดยเหลือบริเวณพลิกกลับ 3 ซ.ม
3.พลิกกลับดึงมุม 4 มุมให้เป็นมุมแหลม
4.รีดด้านถูกให้เรียบร้อย
5.รีดพับครึ่ง
6.พับจีบทั้งสองด้านให้เท่ากัน
7.พลิกกลับปีกลงมาด้านหน้าทีละด้านและเย็บตรึง
8.พลิกด้านหลังตัวผีเสื้อพับมุมสามเหลี่ยมขึ้นเย็บตึรง ติดตาและหนวดผีเสื้อ รีดปีกให้เรียบร้อย
…………………………………………………………….
ช่องทางติดต่อ
สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย อาชีวศึกษาอุดรธานี
Facebook : สาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ fashion Desing and Textile UDVC.
ID Line : salilisadj
Tel : 0899412550 อ.เบจวรรณ , 0644798611 อ.ศลิษา