วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จับมือกับ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๖ นครอุดรธานี พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง สู่การเทียบโอนหน่วยกิตหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit bank)

นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เป็นประธานแนะแนวการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/hZxCLq4i4WVz9mGz6
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี