วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี แถลงข่าวจัดเดิน-วิ่ง การกุศล ซุปเปอร์มินิมาราธอน 85 ปี UDVC RUN 2023 อาชีวะอุดร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี แถลงข่าวจัดเดิน-วิ่ง การกุศล ซุปเปอร์มินิมาราธอน 85 ปี UDVC RUN 2023 อาชีวะอุดร
https://thainews.prd.go.th/…/detail/TCATG230120195918171
รายงานข่าวโดย สำนักงานข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT