วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติในการกู้ยืมเงินกยศ. โดยมีนายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติในการกู้ยืมเงินกยศ. โดยมีนายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช