วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมออนไลน์นำเสนอแบบชุดผ้าไหม แด่เลขานุการโท เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สำหรับงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมประชุมออนไลน์นำเสนอแบบชุดผ้าไหม แด่เลขานุการโท เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สำหรับงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11
ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย นายสมัย ศรีหาบุตรี รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะครู ตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ และคณะครูแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ (Program Zoom) ร่วมกับ Mr.Edward Kitti (ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว คณะกรรมการจัดงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11) ในการนำเสนอแบบชุดผ้าไหม ให้กับ Mr.Mahmoud Alizadeh เลขานุการโท เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ในการประชุมในวันนี้ทางคณะสถานทูต สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้เลือกหนึ่งในชุดที่ออกแบบโดยคณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ และจัดการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ เพื่อสวมใส่เดินแฟชั่นโชว์ในงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564