วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คว้ารางวัล #รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 #ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ระดับปวส.)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คว้ารางวัล #รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 #ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ (ระดับปวส.) ประเภททีม โดยตัวแทนนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. นายสหมิตร สิงห์มั่น
2. นางสาวสุภาพร พลดงนอก
3. นายจัตุพล ทนอุป
4. นางสาวนิพาดา บุญมาตุ่น
5. นางสาวอารีรัตน์ พัดฐาน
6. นางสาวมณธกานต์ สาธารณะ