วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานจัดการแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน #การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ (English Public Speaking Contest) ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เป็นประธานจัดการแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน #การพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ (English Public Speaking Contest) ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และได้รับเกียรติจาก ท่านณรงค์ แผ้วพลสง อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้าน #อาชีวะยกกำลัง2 ให้เกียรติเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 19 คน