วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี #แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล #เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จัดโครงการ Huawei ICT Academy Programs 2021