วันเสาร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะผู้บริหาร คณะครูจากสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูนิเทศก์ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะผู้บริหาร คณะครูจากสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูนิเทศก์ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง โดยว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/ZW9sZR7ePejz5ze4A