วันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร งานอายุวัฒนะมงคลและอัญเชิญพระเกศาพระพุทธไตรโลกนาถศาสดา พระอธิการสุริยันต์ สุทันโต เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

วันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น.
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร
งานอายุวัฒนะมงคลและอัญเชิญพระเกศาพระพุทธไตรโลกนาถศาสดา
พระอธิการสุริยันต์ สุทันโต เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ช่องทางการติดตาม
ดำเนินงานโดย : ทีมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี