วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมงาน “มหกรรมไหมไทย สู่เส้นทางโลก” ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 และร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษา แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ในการคว้ารางวัลชมเชยอันดับ 1

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมงาน “มหกรรมไหมไทย สู่เส้นทางโลก” ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 และร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษา แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ในการคว้ารางวัลชมเชยอันดับ 1 The 2nd Next Big Silk Designer Contest ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1
(รายงานโดย กนกวรรณ ศรีวรมย์)