วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ฤกษ์งามยามดี 9 แรกของปี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหมเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจ สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรประจำ ศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ฤกษ์งามยามดี 9 แรกของปี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหมเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจ สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรประจำ ศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน