วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจ แก่คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ใน “โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 นางสถิรดา ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจ แก่คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ใน “โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER)” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์และโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา