วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย
ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/o2H5YVJgYKDf6bwF6