วันอังคาร ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นางสาวอรปภา สครรัมย์ ครูประจำแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อันฮุย เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองอันฮุย โดยภายในมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนชาติจีน เรียนรู้เกี่ยวกับขนบ ประเพณีวัฒนธรรมที่แสนสวยงาม

วันอังคาร ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นางสาวอรปภา สครรัมย์ ครูประจำแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อันฮุย เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองอันฮุย โดยภายในมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนชาติจีน เรียนรู้เกี่ยวกับขนบ ประเพณีวัฒนธรรมที่แสนสวยงาม มีการรวมสภาพทางประวัติศาสตร์อารยธรรมท้องถิ่น โบราณวัตถุ ฯลฯ สืบทอดกันมาจากโบราณมาจนถึงวันนี้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์อันฮุยตั้งอยู่ที่นครเหอเฝย เมืองเอกของมณฑลอันฮุย อยู่ทางภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีน
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี