วันอังคาร ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ศาลเทพารักษ์ ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม พิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ประจำปี ๒๕๖๗

วันอังคาร ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ ศาลเทพารักษ์ ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม พิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดย นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี โดยมี นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมในพิธี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี