วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงงานก่อสร้าง งานปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙

วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น.
นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงงานก่อสร้าง งานปรับสภาพพื้นที่สวนสาธารณะหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี สำหรับโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๖๙