วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมด้านวิชาการแลกเปลี่ยนการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ระหว่างไทย-จีน ณ Beijing Vocational College of Labour and Social Security สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแรงงานและประกันสังคมปักกิ่ง

วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ เข้าร่วมการประชุมด้านวิชาการแลกเปลี่ยนการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง ระหว่างไทย-จีน ณ Beijing Vocational College of Labour and Social Security สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเยี่ยมชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแรงงานและประกันสังคมปักกิ่ง เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือของโครงการนักศึกษานานาชาติ ตลอดจนศึกษาดูงานสถานประกอบการ ในกรุงปักกิ่ง เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบมัลติมีเดีย การนำเอาองค์ประกอบของสื่อต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย Text, Still Image, Animation, Sound & Video และการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการ
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี