วันอังคาร ที่ ๒๓ มกราคม ๑๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๖๗ โดยมี ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุม

วันอังคาร ที่ ๒๓ มกราคม ๑๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี คณะผู้บริหาร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมการประชุมสัญจรหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๑/๖๗ โดยมี ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุม พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา ให้ข้อคิดแนวทางด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน ในการนี้ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ธุรกิจ Local Cot ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง, แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก รวมถึงบูธแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน สิ่งแวดล้อม “หมุนหมักดักปุ๋ย” และ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ “เบิ่งอุดร ออนซอนบ้านเฮา”
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1wX7Tlp2wmlMsAZHxIEpaKVkROn8…
———————————————————————-
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี