วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 พิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 พิธีเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2