วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี ของการก่อตั้งเมืองอุดรธานี

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี ของการก่อตั้งเมืองอุดรธานี เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ และพระเกียรธิคุณของ พลตรีเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม “พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี” ณ อนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม