วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการสร้าง “โดมเพื่อน้อง” เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นายสมัย ศรีหาบุตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการสร้าง “โดมเพื่อน้อง” เมตตาโดย หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร ในการปรับปรุงสถานที่เพื่อเตรียมยกจั่วแรกของโดม ในงานทอดผ้าป่าสร้าง “โดมเพื่อน้อง” ระยะที่ 2