วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (CCIT) สาธารณรัฐประชาชนจีน นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นางดวงนภา ปิดตาทานัง หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตัวแทนประเทศไทย จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมในพิธีจบการศึกษาของนักศึกษาทวิวุฒิรุ่นแรก

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศฉางโจว (CCIT) สาธารณรัฐประชาชนจีน นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ นางดวงนภา ปิดตาทานัง หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ตัวแทนประเทศไทย จากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมในพิธีจบการศึกษาของนักศึกษาทวิวุฒิรุ่นแรก ในสาขาเทคนิคซอฟต์แวร์ และสาขาเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ จำนวน ๒๖ คน จาก ๓ สถานศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ในการนี้ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ขึ้นกล่าวขอบคุณและให้โอวาท พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษา
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี