วันศุกร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ากราบนมัสการและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่หลวงปู่เสน ปัญญาธโร ณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

วันศุกร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ากราบนมัสการและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่หลวงปู่เสน ปัญญาธโร ณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี