วันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมถนนอาหาร “อุดรเลิศรส” และการแสดงศิลปวัฒนธรรม (Udon Thani Taste Festival 2024) โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครง

วันศุกร์ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ นางสถิรดา โฮมหงษ์ ทาขุลี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมถนนอาหาร “อุดรเลิศรส” และการแสดงศิลปวัฒนธรรม (Udon Thani Taste Festival 2024) โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพกิจกรรมหลักมหกรรมถนนอาหาร อุดรเลิศรสและการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยมี นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดรธานี