วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดโพธิสมภรณ์ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา โดย ศูนย์กลางจัดกิจกรรมฯ และถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดโพธิสมภรณ์ นายวีระชาติ สมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา โดย ศูนย์กลางจัดกิจกรรมฯ และถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์