วันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. การประชุมพนักงานราชการ และครูพิเศษสอน เพื่อเตรียมความพร้อมการรับประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นี้

วันศุกร์ ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. การประชุมพนักงานราชการ และครูพิเศษสอน เพื่อเตรียมความพร้อมการรับประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ นี้
คลิกดูภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/KDXj8EKnHRmNJiJF6
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี