วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางสาวอรปภา สครรัมย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมใน พิธีการต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรทวิวุฒิ ไทย-จีน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาอันฮุย (Anhui Vocational and Technical College) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระหว่างเดือน มีนาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘ โดยบรรยากาศของการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่น

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นางมนัสนันท์ ราตรีหว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อม นางสาวอรปภา สครรัมย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมใน พิธีการต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรทวิวุฒิ ไทย-จีน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาอันฮุย (Anhui Vocational and Technical College) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระหว่างเดือน มีนาคม ๒๕๖๗-มกราคม ๒๕๖๘ โดยบรรยากาศของการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่น
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี