วันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์) #ครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (สังคมศึกษา) #เจ้าหน้าที่ธุรการประจำงานประชาสัมพันธ์ #เจ้าหน้าที่ธุรการประจำงานพัสดุ ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

วันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สอบสัมภาษณ์)
ณ ห้องประชุมโพศรี อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
🔴ติดตามข่าวสารได้ทาง🔴
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี