วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. เนื่องจากการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับเชื้อไวรัสโคโรนา

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. เนื่องจากการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือแนวทางการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับเชื้อไวรัสโคโรนา และเตรียมดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี