วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ในการสรงน้ำพระและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ในการสรงน้ำพระและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เพื่อความเป็นศิริมงคล และปกปักรักษาคุ้มครองจากภัยอันตรายทั้งปวง